Redaktionens fortolkninger af Svingningers retningslinier

Alt med relation til forummet og brugerne tilknyttet kan diskuteres hér
Locked
Message
Author
User avatar
stilhed
Posts: 7590
Joined: 16.07.2002 13:46:49
Location: on a mountain
Contact:

Redaktionens fortolkninger af Svingningers retningslinier

#1 Post by stilhed » 30.06.2011 08:33:43

Den siddende redaktions fortolkninger af svingningers retningslinier.

Retningslinierne indeholder mange formuleringer, som er åbne for skøn. Det er redaktionens opgave at foretage disse skøn, og der kan ofte være forskellige interesser at tage hensyn til. Vi vil i visse tilfælde favorisere en fortolkning, som vi vurderer at alle må kunne leve med, frem for én, der kan være nok så velformuleret. Simpelthen fordi vi har et ønske om at inkludere så mange som muligt i diskussionerne.

Denne tekst har til formål at orientere om den siddende redaktions fortolkninger af nogle af begreberne i retningslinierne. I princippet kunne de indskrives, men i visse tilfælde vil disse fortolkninger indeholde argumentation, der giver formuleringer som bliver lige lovlig lange i forhold til dette. Desuden skal retningslinierne vedtages af brugerne, mens skøn som nævnt udøves af den enkelte redaktør. Der kan således være en vis fornuft i ikke at binde fremtidige redaktioner på disse formuleringer. Ikke desto mindre skal teksten her opfattes som gældende reglement.

Vedrørende formuleringen "udvise truende adfærd overfor andre brugere":
Retningslinierne forbyder eksplicit "truende adfærd". Vi minder om, at dette kan dække over mange andre ytringer end direkte voldstrusler. Hvis man for eksempel i forbindelse med en diskussion eller et skænderi vælger at nævne en voldsepisode eller lignende, så er der tale om en implicit trussel eller et ønske om at skabe frygt. Ytringer som for eksempel "Jeg ved, hvor du bor" eller "Næste gang vi mødes, så..." er også at betragte som trusler, når konteksten er en konfliktsituation.

Redaktørerne har et fælles ønske om skærpe linien på dette punkt og har fremover lav tolerancetærskel over for den slags ytringer. Vi vil hellere slette et indlæg for meget, end risikere at brugere skal bekymre sig om trusler. Profiler, der én gang har fået påtale i denne forbindelse, må påregne at være under skærpet observation og at kunne blive udsat for de i retningslinierne nævnte sanktioner uden yderligere varsel.
der har altid eksisteret et misforhold mellem de små folks kår og den betydning, de tillægger deres egen eksistens

User avatar
stilhed
Posts: 7590
Joined: 16.07.2002 13:46:49
Location: on a mountain
Contact:

Re: Redaktionens fortolkninger af svingningers retningslinie

#2 Post by stilhed » 28.11.2011 10:04:01

Vedrørende formuleringen "Forhindrer dine posts brugen af Svingninger i det offentlige rum for andre brugere?":
Ud over pornografiske eller stærkt voldelige (mv.) billeder er det åbenbart nødvendigt, at redaktionen præciserer, at også billeder af fækalier (el. lign.) må formodes at kunne volde gener i forbindelse med brugen af svingninger i det offentlige rum. Hvis en bruger derfor føler trang til at poste billeder af fækalier (el. lign.) skal dette ske som link eller ved brug af [ spoiler][/spoiler]-funktionen. I begge tilfælde skal det klart angives, at indholdet kan virke stødende.
der har altid eksisteret et misforhold mellem de små folks kår og den betydning, de tillægger deres egen eksistens

User avatar
stilhed
Posts: 7590
Joined: 16.07.2002 13:46:49
Location: on a mountain
Contact:

Re: Redaktionens fortolkninger af Svingningers retningslinie

#3 Post by stilhed » 31.03.2012 12:26:24

Vedrørende formuleringen "At bidrage løbende til udvekslingen af informationer og meninger om musik. Hvis du alene frekventerer Svingninger med det formål at diskutere alt muligt andet end musik, bedes du overveje at finde andre fora på nettet, hvor der er rig mulighed for dét.":
Redaktørgruppen vil fremover ikke acceptere trolling og/eller utilbørlig adfærd. Profiler, der vurderes at frekventere forummet alene med det forsæt at skabe ravage eller foretage selvpromovering, i en sådan grad at redaktørgruppen finder det modproduktivt eller direkte ødelæggende for forummet, og som ikke udtrykker nogen interesse i at deltage i udvekslingen af informationer og meninger om musik, vil fremover blive behandlet som spamrobotter, dvs. deaktiveret uden forudgående varsel.
der har altid eksisteret et misforhold mellem de små folks kår og den betydning, de tillægger deres egen eksistens

Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest