Vejledende regelsæt for auktioner

CD/LP/MC/VHS/DVD/Koncertbilletter
Låst
besked
Forfatter
Brugeravatar
stilhed
Indlæg: 7960
Tilmeldt: 16 jul 2002 14:46
Geografisk sted: on a mountain
Kontakt:

Vejledende regelsæt for auktioner

#1 Indlæg af stilhed » 03 maj 2007 14:18

kære svingere,

hermed en række anvisninger, der forhåbentlig kan medvirke til nedbringe antallet af uoverensstemmelser mellem sælger og køber og mellem to forskellige, potentielle købere, når der auktioneres på svingninger.

dog må det først slås fast, at der er tale om en vejledning, hvis retningslinier det nok kan være tilrådeligt at søge at efterleve, men som alene er af frivillig karakter. det er således fortsat alene sælgers ret at opstille de præcise regler for afviklingen af hans/hendes auktion, sålænge disse ikke kan siges at stride mod sitets (eller de i øvrigt gældende) regler (og love).

1. sælger bør altid vælge en overskrift, der præcist udtrykker, hvad det er, der auktioneres. samme praksis bør benyttes af køber, såfremt det er denne, der efterlyser bestemte effekter. skulle sælger eller køber på et senere tidspunkt vælge at tilføje effekter, bør det fremgå klart (brug evt. anden farve), hvilke effekter der er oprindelige, og hvilke der er føjede til. alternativt kan der startes en helt ny tråd.

2. sælger bør i vilkårene for auktionen altid oplyse et præcist sluttidspunkt. ændring af sluttidspunktet bør kun ske, hvis det er uafviseligt nødvendigt og da kun med minimum et døgns varsel. hvis en auktion er sat til at slutte kl. 20:00:00, må 20:00:00 også betragtes som det sidste gyldige tidspunkt at byde på. om 'femminuttersreglen' se dog punkt 5.

3a. sælger bør angive en mindstepris (den mindste pris han/hun vil sælge for) for hver effekt, der er sat til salg. mindsteprisen bør være lig med startprisen (den pris budene starter ved), da 'reserve price'-begrebet (den praktiske udnyttelse af differencen mellem de to, så at sige) næppe vil kunne udnyttes på en måde, der er hensigtsmæssig, her på sitet.

3b. sælger bør fastsætte, hvor stor den mindste budforhøjelse er, enten samlet eller for hver enkelt effekt der auktioneres.

4. sælger bør oplyse, om portoomkostninger afholdes af sælger eller køber. i sidstnævnte tilfælde bør sælger desuden tilstræbe at angive de tilnærmelsesvise portopriser, der vil blive opkrævet, i auktionsvilkårene.

5. hvis sælger vælger at benytte sig af 'femminuttersreglen' (eller tilsvarende kunstig forlængelse), bør han/hun meget tydeligt gøre rede for, hvordan reglen skal forstås.
da netop dette element har givet anledning til en række tvister, kan der evt. blot henvises til nedenstående udlægning = 'femminuttersreglen', idet det så gerne skulle være klart, hvad der menes:
hvis der i en auktion afgives et bud inden for de sidste fem minutter, forlænges sluttidspunktet for denne effekt automatisk med yderligere fem minutter fra det sidst afgivne bud. hvis en auktion f.eks. er sat til at udløbe kl. 20:00:00, og der afgives et bud kl. 19.57:14, forlænges sluttidspunktet for denne effekt (og kun denne) altså automatisk til kl. 20:02:14. bydes der herefter igen kl. 20:01:56, skubbes sluttidspunktet nu til kl. 20:06:56. en auktion kan altså først slutte fem minutter efter det sidst afgivne bud.
ideen er, at det ikke kan lade sig gøre, at afgive et sidsteøjebliksbud, uden at andre interesserede købere får mulighed for at svare igen. det sidste, tilladte tidspunkt at byde på, hvor mange gange det end måtte flytte sig, skal fortsat forstås som nævnt i punkt 2.

6. alle bud er gældende - lad være med at byde, hvis du alligevel ikke har tænkt dig at betale! tilbagetrækning af bud bør som udgangspunkt ikke finde sted; heller ikke selvom sælger og køber kan enes herom. det må her betragtes som en skærpende omstændighed, hvis tilbagetrækningen finder sted inden for auktionens sidste 24 timer.

7. det er god skik, at alle bud afgives offentligt i tråden. bud via e-mails eller i personlige beskeder bør undgås, da de af andre købere vil kunne opfattes som et forsøg på kunstigt at presse prisen.

8. når en auktionen er slut, bør sælger hurtigst muligt udsende personlige beskeder til hver af køberne, så de herefter indbyrdes kan aftale, hvorledes de nemmest kan leve op til de forpligtelser ('gensidigt bebyrdende forhold'), de hver især er indgået på. sælger må som udgangspunkt kunne regne med at have modtaget betaling inden for en uge. hvis sælger ikke har oplyst andet, bør køber tilsvarende kunne gå ud fra, at effekterne afsendes senest en uge efter modtaget betaling.

9. skulle enten sælger eller køber vise sig ude af stand til at leve op til forpligtelserne, særlig de i punkt 8 nævnte, bør den forurettede part først forsøge på at løse tvisten ad 'fredelig' vej evt. ved at bringe en af sitets administratorer ind som mægler. ‘badmouthing’ (offentligt at udhænge den ene part for dens manglende evne til at leve op til sine forpligtelser) bør kun benyttes som en allersidste udvej, og selv da kun hvis der foreligger konkrete beviser for egentligt svig (dvs., der f.eks. må skelnes imellem, om køber har været på ferie eller uden internet, eller om denne har udvist decideret manglende vilje til at betale).

10. der vil uvægerligt omstå tvivlstilfælde, hvor retningslinierne her ikke vil kunne finde nogen anvendelse. i slige tilfælde anbefales det, at der fares frem med samme lempelighed, som nævnt i punkt 9. desuden vil administratorerne meget gerne underrettes, således at nærværende vejledning løbende kan 'opgraderes'.
der har altid eksisteret et misforhold mellem de små folks kår og den betydning, de tillægger deres egen eksistens

Låst

Hvem er online

Brugere der viser dette forum: Ingen og 1 gæst